Meld skade

Her kan du melde inn en skade/sykdom eller dødsfall. Kontakt oss gjerne på telefon om du ønsker å snakke med saksbehandler om skjemaet eller saken din.

For å kunne behandle saken din behøver vi nærmere opplysninger.

Nedenfor kan du velge hvilket produkt du vil melde skade på.  Velg skjema og fyll inn opplysningene. Skjemaet kan du lagre på egen datamaskin.

Skriv ut skjemaet, husk å signere, og send det som vanlig post til:

Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Att: Personskade

Skjemaet kan også sendes elektronisk til Landkreditt Forsikring på Digipost.no (pålogging med bankID).

Siden skjemaet inneholder personlige helseopplysninger, bør dette ikke sendes oss på vanlig epost. Årsaken er at epost går ukryptert over internett.