Samarbeid gir bedre personforsikringer for Bondelagets medlemmer

2017 ble et stort år for Landbruksforsikring. I februar kunne nemlig administrerende direktør Håvard Jens Djupedal og generalsekretær Per Skorge i Bondelaget ta hverandre i hånden etter å ha signert ny avtale om kollektive personforsikringer for 63.500 medlemmer i Norges Bondelag.

Det hele startet høsten 2015. Norges Bondelag så at flere av deres medlemmer ikke var tilstrekkelig forsikret for liv og helse. I tillegg ønsket de et tett samarbeid med en forsikringstilbyder for sammen å kunne tilby de beste personforsikringene til sine medlemmer. De besluttet derfor å se hva markedet kunne tilby.

Bondelaget startet en sondering av hele forsikringsmarkedet, og engasjerte et objektivt og uavhengig meglerfirma til å bistå dem i forhandlingene.

– Vi gikk bredt ut. Alle i bransjen ble invitert i anbudsrunden, sier Arnstein Tveito. Han er avdelingssjef for Regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag, og har deltatt i forhandlingene hele veien.

Norges Bondelag utfordret forsikringsbransjen på pris og vilkår, og ikke minst på viljen til et tettere samarbeid.

En god vinner

I februar ble det altså klart. Bondelaget og Landbruksforsikring hadde inngått samarbeidsavtale.

– Landbruksforsikring leverte totalt sett det beste tilbudet, og vi mener selskapet vil bidra til å løfte personforsikring for våre medlemmer et steg videre. Det er også betryggende å inngå samarbeid med et selskap som kjenner landbruket og forstår behovene, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

En vinn-vinn situasjon

For Landbruksforsikring var avtalen med Norges Bondelag det viktigste som skjedde i året 2017. Administrerende direktør Håvard Jens Djupedal har i flere år ønsket et tett samarbeid med bøndenes medlemsorganisasjon, og er svært fornøyd med tilliten Bondelaget nå har gitt dem.

– Vårt viktigste oppdrag er å forsikre bonden. Et nært samarbeid med Bondelaget er derfor et naturlig valg for oss, sier Djupedal.

Han forklarer at gjennom et tett samarbeid vil Landbruksforsikring bli enda bedre kjent med bøndene og deres behov – og bøndene vil få kjennskap til Landbruksforsikring. Han mener samarbeidet er ekstremt betydningsfullt, og noe alle vil tjene på.

Kvalitetssikring for medlemmene

For Norges Bondelag var det viktig å få større eierskap til personforsikringene som ble tilbudt og markedsført til deres medlemmer.

– Vi mottok henvendelser fra medlemmer som hadde opplevd en skade, og som trodde at de to kollektive personforsikringene de allerede hadde som medlemsfordel via Bondelaget var tilstrekkelig, sier Aina Bratlie. Hun er advokat og fagsjef for forsikring i Norges Bondelag.

Bratlie har flere års erfaring fra forsikringsbransjen, og forklarer at når det kommer til personforsikring, har dessverre mange medlemmer mangelfull dekning.

– Bonden er ofte mer opptatt av å forsikre traktoren sin enn seg selv. Men det er bonden som er den viktigste ressursen i landbruket, og da må vi som interesseorganisasjon gå ut og rådgi våre medlemmer slik at de er riktig forsikret hvis et uhell først skulle skje, sier hun.

Fem nye forsikringsprodukter

Bondelaget så altså behovet for flere typer personforsikringer for sine medlemmer. Dette utfordret de samarbeidspartnerne på i anbudsrunden.

– Vi trengte rett og slett flere enn to typer kollektive personforsikringer, sier Bratlie.

Bonden er ofte mer opptatt av å forsikre traktoren sin enn seg selv. Men det er bonden som er den viktigste ressursen i landbruket.

Resultatet av forhandlingene ble at Landbruksforsikring og Norges Bondelag etablerte Bondelagets Personforsikringskontor, og sammen utviklet de fem nye kollektive produkter innenfor personforsikring for Bondelagets medlemmer.

I tillegg til de to eksisterende personforsikringene, livsforsikring og ulykkesforsikring, kan Bondelagets Personforsikringskontornå tilby Bondelagets Yrkesskadeforsikring, -Uføreforsikring, -Kritisk sykdomsforsikring, -Barne- og ungdomsforsikring og Bondelagets Helseforsikring.

Alle er kollektive, og med markedets beste vilkår og priser.

Vil ha mer rådgiving

I undersøkelser Norges Bondelag gjennomførte blant sine medlemmer kom det frem at bøndene ønsket mer personlig kontakt med sitt forsikringsselskap.

Dette var det viktig for Bondelaget å ta på alvor i anbudsrunden. Særlig fordi de vet at personforsikring er omfattende å sette seg inn i.

Bratlie forklarer hvorfor personforsikring er mer komplisert enn skadeforsikring slik:

– Hvis du skal forsikre huset ditt, så kjøper du en husforsikring. Den dekker alt som kan skje med huset. Med personforsikring er det motsatt. Skal du forsikre deg selv, er det gjerne ettforsikringsprodukt som gjelder hvis du blir syk, ett annet hvis du dør. Blir du utsatt for en ulykke kan det være ulike forsikringer for de ulike konsekvensene du kan få etter ulykken f.eks. ett for den medisinske skaden du får og ett hvis du blir arbeidsufør osv., forklarer hun.

Bratlie understreker derfor viktigheten av at en personlig rådgiver kan «snekre sammen» riktig pakke for å oppnå riktig dekning av forsikringstakeren.

– En god rådgiver skal kartlegge livssituasjonen til bonden, og for eksempel se på familiesammensetningen, gjeldsbyrden og hva bonden kan utsettes for i arbeidet sitt, sier hun.

Landbruksforsikring leverte totalt sett det beste tilbudet, og vi mener selskapet vil bidra til å løfte personforsikring for bonden et steg videre.

Stor medlemsmasse

I oktober 2017 startet flyttingen av de over 30 000 medlemmene som allerede hadde avtale om kollektive personforsikringer via Bondelagsmedlemsskap.

Landbruksforsikring har rigget seg godt for sine nye kunder. Bondelagets Personforsikringskontor er etablert med tre egne dedikerte ansatte hos kundeservice. I tillegg er Landbruksforsikring lokalt til stede rundt om i hele landet med personlige rådgivere som reiser rundt og gjennomfører kundebesøk.

Bondelagets opplevelse er at overflyttingen av medlemmer gikk veldig bra.

– Vi fikk noen henvendelser fra medlemmer som ikke hadde fått med seg at deres kollektive personforsikringer var flyttet til et nytt selskap, og som hadde noen spørsmål rundt dette. Men det roet seg veldig fort, forsikrer Arnstein Tveito i Bondelaget.

Stor tillit

Bondelaget har gitt Landbruksforsikring et stort ansvar med å håndtere en såpass omfattende kollektivavtale for deres medlemmer. Og det ligger mange forventninger til det nye samarbeidet.

– Vi har valgt å satse på Landbruksforsikring. Nå skal vi sammen gi medlemmene våre det beste markedet kan tilby innenfor personforsikring, sier Tveito og Bratlie samstemte.

Djupedal forsikrer at Landbruksforsikring vil sette inn de ressursene som trengs. Han legger til at samarbeidsavtalen gir Bondelaget fullt innsyn, og understreker at det skal være åpenhet og transparens mellom partene for å oppnå et godt samarbeid.

– Bondelaget har vist oss stor tillit, og det tar vi på alvor, avslutter han.