Bondelagets Helseforsikring

Kom raskt tilbake i jobb med behandlingsgaranti

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang og oppfølgingen varierende. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen når du trenger det. Gjennom ditt medlemskap i Norges Bondelag kan du bestille Vertikal Helseforsikring til en svært gunstig pris.

Dine fordeler:

  • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 dager.
  • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.
  • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd.
  • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale.
  • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist.
  • Vertikal Formidling – en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.

Vertikal Helseforsikring dekker:
• Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.
• Kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse.
• Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager.
• 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.
• Rehabilitering etter behandling.
• Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa.

Vårt mål er å få deg raskt tilbake til en aktiv hverdag.

Som kunde hos oss er du i trygge hender!

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.