Norges Bondelags Gruppelivsforsikring

Norges Bondelag har gruppelivsforsikring for sine medlemmer hos Landkreditt Forsikring. Medlemmer kunne tilslutte seg denne forsikringen frem til 1.10.2017, men denne er ikke lenger i salg.

Medlemmer kan nå kjøpe Bondelagets Livsforsikring hos Landkreditt Forsikring. Dette produktet har lengre varighet og bedre vilkår enn Gruppelivsforsikringen.

Har du Gruppelivsforsikring og ønsker å forlenge varigheten på forsikringen din fra 67 år til 75 år?
Endrer du avtalen din til Bondelagets Livsforsikring, vil forsikringen gjelde til du er 75 år. Før 01.10.2020 slipper du, uansett alder, å sende inn ny helseerklæring. Etter denne datoen må de over 60 år levere ny helseerklæring ved endring. Kontakt oss på telefon 22 05 46 00 eller send epost til post@bondelagsforsikring.no så hjelper vi deg.

Ønsker du å øke forsikringssummen?
For høyere forsikringssum trenger du kun å levere helseerklæring for økningen.
Ta kontakt med oss om du ønsker å gå over på den nye Bondelagets Livsforsikring, eller har spørsmål om forsikringer hjelper vi deg gjerne. Du når oss på telefon 22 05 46 00 eller epost post@bondelagsforsikring.no.

Hva skiller de to livsforsikringene?

Norges Bondelags Gruppelivsforsikring og Bondelagets Livsforsikringen gir begge en engangsutbetaling til etterlatte, og erstatningen er fritatt inntektsskatt.

NB! Samboer er ikke likestilt med ektefelle, og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Norges Bondelags Gruppelivsforsikring (ingen nytegning)

Forsikringssummer:
10 G
20 G

Etter fylte 50 år nedtrappes forsikringssummen gradvis hvert år og flater ut til 5,2 G (eller 10,4 G) fra 60 år til 67 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år.

Ordningen er med Hovedforsikret og Medforsikret. Som Medforsikret har du ikke full råderett over forsikringssummen, den tilfaller Hovedforsikret og kan ikke begunstiges andre.

Bondelagets Livsforsikring

Forsikringssummer:
10 G
20 G
30 G
40 G
50 G

Nedtrapping av valgt forsikringssum starter først ved fylte 55 år. Forsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5% av valgt forsikringssum frem til opphør ved 75 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.

Ordningen med medforsikret vil ikke bli videreført. Som medlem kan du nå tegne en forsikring som du har full råderett over. Det innebærer at du også bestemmer hvem som skal få hele eller deler av erstatningen om du skulle falle fra. Maksimal forsikringssum er nå 50 G mot tidligere 20 G.

Se vilkår for Bondelagets Gruppelivsforsikring for fullstendig dekningsomfang.

Se vilkår for Bondelagets Livsforsikring for fullstendig dekningsomfang.