Bondelagets Uføreforsikring

Bondelagets uføreforsikring skal sikre deg økonomisk dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Med bare uføretrygd fra NAV vil inntekten din bli redusert i en slik grad at det vil gjøre det vanskelig for deg å kunne opprettholde den samme levestandarden du hadde som yrkesaktiv.

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år.

Forsikringssummer som kan velges:

  • 10 G
  • 20 G
  • 30 G

Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum.

G = Grunnbeløp i folketrygden

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig.

Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum, se tabellen nedenfor:

Alder10 G20 G30 G
18-55102030
569,51929
5791828
588,51727
5981626
607,51525
6171424
626,51323
  • Selvforskyldt uførhet

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring) og helsen må være tilfredsstillende for tegning av Bondelagets uføreforsikring. Røyker du vil det bli et prispåslag på 30%.

Her finner du en sammenfattet beskrivelse av produktet (produktark).

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.

Helseerklæring må fylles ut ved kjøp av produktet, og forsikringen er først gyldig når erklæringen er godkjent av oss.