Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring

Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring gir en rask skattefri engangsutbetaling dersom man skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose.

Forsikringssummen kommer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnose er stilt forutsatt at man fortsatt er i live.

Forsikringen kan tegnes fra fylte 18 år og til du fyller 60 år og opphører ved utbetalt erstatning eller senest ved fylte 67 år.

Forsikringssummer som kan velges:

  • 1,5 G
  • 3 G
  • 5 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, multippel sklerose (MS), nyresvikt, organtransplantasjon, hjerteinfarkt/hjertekrampe (Angina pectoris), hjerteoperasjon, hjerneslag, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelser, parkinson, alzheimer, amputasjon, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåra (aorta aneurisme), reumatoid artritt, motornevronsykdom, diabetes type 1 – insulinavhengig, epilepsi, morbus crohn og ulcerøs kolitt.

  • diagnose som har vist symptomer de 3 første månedene etter at forsikringen ble satt i kraft.
  • diagnosen er forverret med forsett av den forsikrede selv.
  • sykdom/diagnose som ikke er nevnt i vilkårene.

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring) og helsen må være tilfredsstillende for tegning av Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring. Røyker du vil det bli et prispåslag på 30%.

Her finner du en sammenfattet beskrivelse av produktet (produktark).

Se vilkår for fullstendig dekningsomfang.

Helseerklæring må fylles ut ved kjøp av produktet, og forsikringen er først gyldig når erklæringen er godkjent av oss.